Spoľahnite Sa Na Zdravých A Dobrých Susedov

Obsah:

Spoľahnite Sa Na Zdravých A Dobrých Susedov
Spoľahnite Sa Na Zdravých A Dobrých Susedov

Video: Spoľahnite Sa Na Zdravých A Dobrých Susedov

Video: Spoľahnite Sa Na Zdravých A Dobrých Susedov
Video: Deň dobrých susedov 2023, Marec
Anonim

Spoľahnite sa na dobrých susedov

Fungujúce štvrte môžu urobiť veľa pre zlepšenie kvality života a pohody. To má zase pozitívny vplyv na (psychosociálne) zdravie. Pre zdravé štvrte je charakteristické vzájomné porozumenie, ohľaduplnosť a tolerancia. Vykazujú dobrú súdržnosť a vytvárajú pocit spolupatričnosti. Môžete sa spoľahnúť na dobrých susedov. Konverzácia pri záhradnom plote, pomocná ruka, otvorené ucho - v dobrých štvrtiach sa cítite pohodlne a nezostanete sami.

Pojem „sused“je bežný a dobre známy. Čo je to však susedstvo v kontexte spoločenských vied? Rozumie sa tým sociálny vzťah medzi populáciou v regióne, ktorý žije v tesnej blízkosti a využíva rovnaké zariadenia vo svojom okolí, napríklad školy, nákupné centrá atď. Ako je niekto integrovaný do svojej rezidenčnej oblasti, cíti sa tam dobre a nadväzuje vzťahy alebo komunikuje s ostatnými, ovplyvňuje zdravie. Tu môžete zistiť, čo môžete urobiť, aby ste aktívne pomohli pri formovaní susedstva.

navigácia

  • Pokračovať v čítaní
  • viac na túto tému
  • Rady, súbory na stiahnutie a nástroje
  • ">Budovanie vzájomných mostov

">

  • Nájdite podobnosti a špeciálne funkcie
  • Miesta stretnutia v Grätzele a osade
  • Kontakt „vo výške očí“
  • Susedstvo je rozmanitosť
  • Prekonajte zábrany - začnite projekty

">

Budovanie vzájomných mostov

Zapojenie do susedstva má tiež niečo spoločné s tým, či má človek pocit, že je potrebný alebo že ho ostatní uznávajú. Pre túto integráciu sú potrebné siete na vytvorenie dôvery v seba a svojich susedov. Na jednej strane vo forme neformálnych sietí, na druhej strane na úrovni inštitúcií (napr. Prostredníctvom verejných iniciatív). Neformálne siete siahajú od jednoduchej susedskej pomoci až po vytváranie sietí mnohých ľudí, ktorí si chcú aktívne vymieňať nápady a pomáhať formovať životný priestor.

Rozvoj susedských vzťahov by si mal dať za cieľ podporovať a budovať dlhodobé siete. Výmena znevýhodnených a menej znevýhodnených skupín obyvateľstva je základným článkom, ktorý tiež zvyšuje sociálny kapitál (sociálna súdržnosť). Mosty sú stavané medzi rôznymi skupinami. Napriek tomu môžu nastať rôzne výzvy. Mimoriadne dôležitý je konštruktívny prístup ku konfliktom.

Viac informácií a praktické tipy týkajúce sa starostlivosti o svoje okolie nájdete v susedskej brožúre Fondu Zdravé Rakúsko (FGÖ) „Rozhliadnite sa, začnite konverzáciu, aktivujte sa“.

Nájdite podobnosti a špeciálne funkcie

Prostredníctvom angažovanosti obyvateľov je možné vytvoriť sieť, v ktorej sa plánujú alebo realizujú podporné opatrenia pre tých, ktorí to potrebujú (napríklad podpora pri vybavovaní, starostlivosti o deti atď.). Tí, ktorí hľadajú pomoc, nájdu úľavu, ale zároveň sa nadviažu nové kontakty a samotní pomocníci sa lepšie usadia v susedstve. Okrem toho možno pomoc alebo dobrovoľníctvo tiež vnímať ako obzvlášť užitočné a povzbudivé. Posilnením pocitu spolupatričnosti je veľa možné. Ak existuje dobrý susedský vzťah, oko pre našich blížnych sa zostrí. Vďaka tomu je ľahšie reagovať na problémy, poskytovať tipy a pomoc všeobecne.

Miesta stretnutia v Grätzele a osade

Ďalšou možnosťou je vytvoriť niečo pre každého spoločne, napríklad spoločnú aktivitu, ako napríklad exkurzia, večierok atď. Uľahčenie vytvárania miest stretnutí (napr. Centrum mládeže, dom generácií, stretnutie rodičov atď.) A zakladanie združení vytváranie sietí. Môžu sa tiež rozširovať susedské siete - vytvára sa tak spoločná niť spoločného základu a možnosti výmeny z Grätzel do Grätzel.

Je dôležité, aby boli body stretnutia čo najotvorenejšie, aby sa ich mohol zúčastniť každý. Patrí sem aj nízkoprahový prístup (zreteľne vnímateľné časy, žiadna povinnosť zúčastniť sa atď.) A zodpovedajúca „žiadosť“(výzva vziať so sebou ďalších známych atď.).

Kontakt „vo výške očí“

Pocit, že môžete pomôcť utvárať svoje vlastné prostredie, posilňuje takzvanú sebaúčinnosť. Znamená to, že si niekto môže slobodne zvoliť akciu a tiež verí v uskutočnenie toho, čo bolo naplánované, v praxi. Presvedčenie o vlastných schopnostiach a kontrola nad vlastným životom, ako aj dianie v okolitom prostredí, nám pomáhajú, aby sme sa necítili bezmocní a vydaní na milosť a nemilosť.

Práca v susedskej sieti môže tiež budovať dôveru. Dôvera vo vlastný potenciál je zdrojom zdravia. Prostredníctvom kontaktu „na úrovni očí“s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi sa prenáša ocenenie a zároveň pocit, že ste v dobrých rukách. Poskytujú sa rady, ale aj sa prijímajú a zodpovednosti sú definované v pevnom rámci.

Susedstvo je rozmanitosť

V susedných štvrtiach sa stretáva široká škála ľudí. Prinášajú vlastné požiadavky, potreby a požiadavky na svoje prostredie. Konflikt záujmov a nedorozumenia môžu mať negatívny vplyv na spolužitie, napríklad ak neexistuje dohoda o tom, ako sa využíva voľný priestor. Nie vždy je možné dať všetky záujmy pod jednu strechu. Tlak rovesníkov môže mať tiež negatívny vplyv - vrátane zdravotného správania. Rozmanitosť však ukrýva aj veľa príležitostí - napríklad učiť sa jeden od druhého a spoznávať nové perspektívy atď.

Prekonajte zábrany - začnite projekty

Dobrovoľné susedské iniciatívy niekedy dosiahnu svoje limity po určitej dobe, napríklad keď je potrebná profesionálna podpora alebo vzniknú náklady. To si niekedy vyžaduje zručnosť a organizačný talent, napríklad získať finančné zdroje od mesta alebo obce alebo inú realizačnú podporu.

Iniciovať projekty

Ľudia a organizácie, ktoré chcú iniciovať komplexný susedský projekt, môžu nájsť cenné tipy a pomoc v príručke „Učenie sa zo skúseností - podpora zdravia a sociálna účasť rodín a starších ľudí v susedných mestách.“

Populárna podľa tém